• Úvod
  • Novinky
  • Protidrogový program “ Revolution train” nám odhaľuje smutnú realitu

Protidrogový program “ Revolution train” nám odhaľuje smutnú realitu

Dňa 14.10.2019 naše mesto opäť navštívil protidrogový vlak. Žiaci základných a stredných škôl navštevovali vlak až do večerných hodín. Lektormi vlaku boli 2 mestskí policajti a 6 vyškolení dobrovoľníci z klubu mládeže Mestskej polície Čadca, ktorí previedli vlakom 450 detí.

Tento  jedinečný projekt prevencie drog je založený na interaktívnom zážitku, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Je to inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou systému prevencie rizikového správania. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Deti môžu bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, napríklad bar, autonehoda, väzenie, drep. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni.

Program vo vlaku je len začiatok komplexného programu protidrogovej prevencie v našom meste.

Vlak odchádza a my pracuje s náväzným  programom s názvom „To je zákon, kámoš!“ priamo na školách. Na základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne  vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkov

Z  dát pre mesto Čadca  z roku 2018 môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo dvanásteho a trinásteho  roku. Až 74 % detí si cigaretu zohnalo od kamarátov, 21 % od rodiny. Kúpilo si ich  12 % žiakov .  Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje 82 % zvedavosť, nasleduje 30 % kontakt s kamarátmi , 32 % zábava , 14 % rodina a 12 % frajerina.

Alkohol a prvý experiment sa objavuje medzi 8 . až 11.rokom.

Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom.

Najčastejšie sa deti stretávajú s pivom, nasledujú víno a destiláty. Až 64 % detí získalo prvý alkohol od rodiny a 34 % od kamarátov. Kúpili si ho len 4 % žiakov. Hlavným dôvodom prečo skúsili alkohol je 70 % zvedavosť, 45 % rodina a 23 % zábava a kontakt s kamarátmi.

Skúsenosti s marihuanou u respondentov začínajú objavovať od  13. rokov.

Pre 22 % žiakov je ľahké zohnať marihuanu.

V rámci vekového rozmedzia, ktoré sme skúmali v meste Čadca, krivka skúseností s marihuanou kontinuálne stúpa. Hlavným dôvodom sú kamaráti až 100 %, potom je to zábava a zvedavosť v 50 %.

Ti, ktorí majú skúsenosti s marihuanou, uviedli v necelých 50 percent, že jej užívanie má malé, alebo len stredné riziká.

93 % žiakov hodnotilo tento protidrogový  program za najlepší a taktiež  by ho doporučili svojím kamarátom a známym.