• Úvod
  • Novinky
  • Preventívne protidrogové aktivity zamerané pre žiakov základných a ...

Preventívne protidrogové aktivity zamerané pre žiakov základných a stredných škôl v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám 2019

Mesto Čadca - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“  pripravili niekoľko aktivít pre  žiakov základných a stredných škôl s  cieľom  aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog.

Aktivita č. 1

PROTIDROGOVÝ VLAK – Revolution train

Cieľová skupina: žiaci základných škôl v meste Čadca 7-9. ročník

Cieľ: prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na mladého návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne aj nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.

Súčasťou programu je aj náväzný program zameraný na trestnoprávnu zodpovednosť mládeže „ To je zákon,  kámoš“, ktorý sa bude následne realizovať v spolupráci s Mestskou políciou Čadca a zber anonymných údajov (dotazník), ktoré využijeme  pre tvorbu ďalších koncepcií drogovej prevencie v našom meste.

Termín : 14.10.2019 na hlavnej železničnej stanici v Čadci

Celý program trvá 90 minút vrátane vyplňovanie anonymných dotazníkov.

Na program sa chodí v skupinkách po max. 17 žiakoch (+ 1 osoba ako pedagogický dozor - dozor nie je nutný na každú skupinku).

Jednotlivé skupinky potom vchádzajú do vlaku každých 20 minút v sprievode nášho lektora.

Tu sú časy  prehliadok určené pre základné školy v našom meste : 8:40 h, 9:00 h, 9:20 h, 9:40 h, 10:00 h, 10:20 h, 10:40 h, 11:00 h, 11: 20 h, 11:40 h, 12:00 h, 12:20 h, 12:40 h, 13:00 h, 13:20 h, 13:40 h, 14:00 h, 14:20 h.

Viac informácií nájdete :

https://www.youtube.com/watch?v=MRecl1U7KhQ

http://www.revolutiontrain.cz

https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=23s

 

Aktivita č.2

Autobiografická divadelná hra – „ The Light Trip“

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl od  7. ročníka v okrese Čadca

Téma: príbeh „ The Light Trip“ je pokračovaním  úspešných protidrogových kampaní s názvom „ THE DARK TRIP – DROGY SÚ CESTA DO TMY“, ktoré sme realizovali v roku 2018.

Cieľ: povzbudiť mladých ľudí, aby snívali sny, objavili a rozvinuli svoj talent, pomohli iným a našli zmysel života. Hlavnou myšlienkou multimediálnej  divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná aktraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život.aj programy pre psychiatrické liečebne, pre mládež, rodiny, terapiu humorom

Linky na krátke prezentačné videá:

video na  “ THE LIGHT TRIP ”   - http://metamorfozis.sk/projekty/the-light-trip/

ocenenie THE DARK TRIP- finalisti SOCIAL IMPACT AWARD

https://www.youtube.com/watch?v=4ISXzarur10

Čadca 2018 - https://www.facebook.com/permalink.php?id=287782934608474&story_fbid=1921525704567514

http://metamorfozis.sk/

projekt  sa úspešne realizoval  pre viac ako 55.000 mladých ľudí na Slovensku

predstavenie je doporučované  a podporené MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SR ako top projekt v rámci protidrogovej prevencie

http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/6878/the_dark_trip_.html

Termín:  19.11.2019  o 8:00 hod. , alebo  10:30 hod. v kinosále Domu kultúry v Čadci

predstavenie trvá približne 80 minút

Doplatok  :3 EUR na žiaka, pedagógovia zdarma ( 5 EUR je hradených z dotácie )

Doplatok sa bude vyberať pred vystúpením za celú školu, alebo skupinu. Na mieste Vám aj vystavia organizátori faktúru s dokladom o úhrade doplatku.

 

Aktivita č.3

Plagát roka 2019/ 8. ročník  – kreatívna súťaž

Téma : „ Cesta a  zmysel môjho života“

Cieľová skupina: žiaci základných škôl 5-9. ročník základných škôl v meste Čadca

Technika: vytvorenie plagátu  s použitím rôznych kreatívnych výtvarných techník (max. formát A3)

Termín : do 31.10.2019 zaslať, alebo osobne doručiť na Mestskú políciu Čadca, Sl.Dobrovoľníkov 985, 02201 Čadca ( na zadnej strane autor uvedie: meno a priezvisko, bydlisko, škola a trieda, telefónny kontakt /1 výkres-max.1 autor/)

Vyhodnotenie  súťaže bude dňa 19.11.2019 v Dome kultúry v Čadci o 10,30 hod., kde budú pozvaní žiaci a pedagógovia víťazných prác.

Výstava prác bude v dome kultúry  Čadca od 19.11.2019 do 31.12.2019.

 

Aktivita č.4

Živé knižnice  s mladými narkomanmi

Cieľová skupina: žiaci  9. ročníkov ZŠ + žiaci 1. ročníkov stredných škôl

Téma: „ Nemusíš to zažiť“

Technika: Inovatívny projekt Živých knižníc je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať. Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi  (našimi žiakmi) vstupujú do kontaktu cez osobnú výpoveď. Ide o skupinu mladých narkomanov z resocializačného zariadenia  Provital z Nitrianského Pravna.

Termín : Termín:  19.11.2019  o 9:30 hod. , alebo  12:00 hod. v kinosále Domu kultúry v Čadci

V  prípade záujmu o aktivity   je potrebné čo najskôr telefonicky sa kontaktovať   na tel: 041/4332133, mobil: 0908 499 210 – Voreková, alebo elektronicky na e:mail: mspcadca@gmail.com  najneskôr do 30.9.2019,  kde je potrebné uviesť :

- počet žiakov na jednotlivé aktivity,

- meno a priezvisko  koordinátora za vašu školu,

- telefonický kontakt na koordinátora aktivít.

 

Tieto aktivity finančne podporuje Žilinský samosprávny kraj.

Prílohy na stiahnutie