• Úvod
  • Novinky
  • Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí p...

Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí pokuta viac ako 160 eur

Mestská polícia upozorňuje majiteľov psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo všeobecne záväzných nariadení platných na území mesta Čadca.

Podľa zákona môže psa viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii. Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Musí byť tiež schopný zabrániť vzniku škôd na majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Nezabudnite, že…

Povinnosť majiteľa alebo toho, kto psa vedie, je odstraňovať po svojom psovi exkrementy.

Mesto Čadca má Všeobecne záväzné nariadenie  č. 133/2012, ktoré upravuje podmienky držania psa na území mesta Čadca, kde držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad, je povinný mať pri sebe mikroténové vrecúško alebo papierové vrecúško slúžiace na odstránenie psích výkalov, do ktorého je povinný uložiť psie výkaly za účelom ich následného umiestnenia do kontajnerov slúžiacich na zhromažďovanie psích výkalov nachádzajúcich sa na území Mesta Čadca.

Na chov a držbu psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý kontroluje chovy psov z veterinárneho hľadiska a tiež vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Mestská polícia môže tomu, kto poruší zákon o niektorých podmienkach držania psov udeliť blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Pokuty za nedodržanie zákona môže udeliť aj obec a to až do výšky 165 eur.

Taktiež novinkou od minulého roka je že, majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 musí  označiť psa mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019.

Čipovanie zabezpečujú  veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa platí maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Kúpa nového psa ....

Ak zvažujete kúpu psa, mali by ste tiež spozornieť. Ak vám ho bude niekto, kto sa strašne ponáhľa, ponúkať na benzínovej pumpe za výbornú cenu, je dobré to zvážiť. Ak totiž predávajúci nebude vedieť zdokladovať, že pes má čip zapísaný naňho, máte zrejme dočinenia s niekým, kto porušuje zákon. A tým, že od neho kúpite nezačipované zvie¬ra, porušíte zákon tiež.

Ochrancovia zvierat si od novely zákona sľubujú, že skomplikujú život práve nelegálnym, často krutým, množiteľom. Ak bude niekto čipovať podozrivo veľa zvierat, môžu sa naň veterinárni inšpektori zamerať a overiť, či je jeho komerčný chov v poriadku. Mnohí množitelia totiž neváhajú držať psov celý život v pivnici bez denného svetla. Novela zákona teraz umožní veterinárnym inšpektorom vstúpiť v sprievode polície na majetok vlastníka. Doteraz boli často bezmocní pri pohľade na podvýživené zvieratá na metrovej reťazi v treskúcich zimách alebo v horúčavách bez vody. Majiteľovi stačilo jednoducho povedať: „Ja vás ďalej nepustím!“

Takže, ak máte podozrenie, že váš sused týra svoje zvieratá, a to aj hospodárske, a ohlásite to hoci aj mestskej polícii, váš telefonát by už nemal zostať bez reakcie.

Túlavý psík...

V prípade ak registrujete dlhšiu dobu túlanie psíka, alebo mačky vo vašom okolí, kontaktujte Mestskú políciu Čadca, ktorá psíka odchytí a odovzdá do útulku.

Obraciame sa na Vás občania so žiadosťou o zodpovedný prístup k povinnostiam majiteľov psov.

Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov zodpovedá držiteľ psa.