• Úvod
  • Novinky
  • Mestskí policajti sú v plnom nasadení pri snehovej kalamite

Mestskí policajti sú v plnom nasadení pri snehovej kalamite

Výdatné snehové zrážky značne skomplikovali bezpečnosť v našom meste a samozrejme dopravu. Na núdzovú linku mestskej polície občania oznamujú neustále nielen spadnuté stromy,visiace nebezpečné cencúle,  ale aj neodhrnuté cesty a chodníky. Dopravu komplikuje aj množstvo dopravných nehôd, z čoho sa tvoria kolóny. Mestskí policajti sú neustále  v pohotovosti a pomáhajú odstraňovať kalamitný stav. Do práce boli povolaní aj policajti, ktorí mali mať voľno. Upozorňujú majiteľov budov  najmä na nebezpečné visiace cencúle a v spolupráci s Hasičským požiarnym zborom asistujú pri ich odstraňovaní. "Neváhame  zobrať do rúk lopaty a pomáhame odstraňovať akútne problémy. Ochotne pomáhame aj vodičom zapadnutých a uviaznutých vozidiel, ktorí ostali odkázaní na cudziu pomoc." informoval náčelník Mestskej polície Čadca František Linet.

Mestská polícia  Čadca je členom krízového štábu mesta, ktorý sa pravidelne stretáva na mestskom úrade a intenzívne spolupracuje s jednotlivými organizáciami v meste  pri monitorovaní a odstraňovaní škôd majetku mesta a občanov. Vlastníci domov a bytoviek by si mali dávať pozor na svoje povinnosti pri zimnej údržbe budov.

Zákonom sa síce presunula povinnosť udržiavať v zime chodníky schodné, bez ľadu a snehu na obce alebo mestské časti, tá sa však nevzťahuje na sneh a ľad hroziaci okoloidúcim pádom z budov. Oteplenie a dážď, táto kombinácia je nebezpečná. Príchodom oteplenia, sa stávajú nebezpečnými nielen šikmé strechy. Zošmyknutie snehu, alebo pád cencúľov z niekoľkometrovej výšky môžu spôsobiť chodcom vážne zranenia.

Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník, správca alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný vykonať  opatrenia, aby cencúle a snehová pokrývka zo strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí.

Hliadky mestskej polície v súčasnosti vykonávajú kontroly v rámci mesta. V prípade porušenia povinnosti je príslušník oprávnený uložiť páchateľovi priestupku blokovú pokutu do výšky 33 €.

Majitelia a správcovia budov v centre mesta už dostali v piatok prvé upozornenia a mnohí v uplynulých hodinách vykonali aj nápravu. Rešpektovanie nariadenia by však malo byť v prvom rade v záujme majiteľa. Prípadné škody, resp. následky z ublíženia na zdraví spôsobené padnutím snehu alebo cencúľa znáša vlastník nehnuteľnosti.