• Úvod
  • Novinky
  • Mesiac november už tradične patrí prevencii drogových závislostí v ...

Mesiac november už tradične patrí prevencii drogových závislostí v našom meste

Aj tento rok sme pripravili množstvo preventívnych aktivít v rámci protidrogového  projektu „ Nemusíš to zažiť“. Pripravili sme kreatívnu súťaž „ Cesta a zmysel môjho života“ , multimédiálne protidrogové predstavenia pod názvom „ The Light Trip“ od predstaviteľov občianského združenia Metamorfozis, živé knižnice na školách s mladými narkomanmi, besedy a interaktívne dialógy na témy trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Súčasťou protidrogovej kampane bol aj protidrogový vlak.  Celkovo sa aktivít zúčastnilo 856 žiakov základných škôl z Mesta Čadca. Cieľová skupina sú žiaci 7.až 9. ročníka ako i žiaci stredných škôl v našom meste.

Sme presvedčení, že preventívne protidrogové projekty musia byť  založené na interaktívnom zážitku mládeže, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Formou inovatívnych zážitkových metód, workshopov, súťaží a besied s  odborníkmi chceme  poskytnúť deťom  dôležité informácie z prevencie drogových závislostí, ako predchádzať užívaniu drog a rizikami s tým spojenými, poukázať na nebezpečenstvá vo svojej komunite, zamerať sa na zlepšenie kvality života v ich komunitách v oblasti protidrogovej prevencie, rozvíjať ich zdravú osobnosť  a pod. Veríme, že väčší prísun informácií o škodlivosti návykových látok prispeje k eliminovaniu užívateľov práve u detí a  mládeže.Podľa štatistík na Slovensku je stále na prvom mieste marihuana. Vyplýva to zo správy o drogovej scéne za minulý rok, ktorú vydala Národná kriminálna agentúra. Zo správy navyše vyplýva, že do kontaktu s drogami, ale aj s porušením zákona, prichádzajú čoraz mladšie deti.Aj napriek tomu sa polícii - či už národnej kriminálnej agentúre, alebo bežným radovým policajtom, darí odhaľovať pomerne veľa drogových trestných činov, napr. v roku 2017 polícia riešila až 1.153 prípadov súvisiacich s marihuanou, ktorej sme zaistili takmer 150 kilogramov.

Práca s cieľovou skupinou návštevou multimediálneho priestoru a živých knižníc nekončí, naopak, pokračuje pri stretnutiach v škole, kde nadväzujeme na živé príbehy a podrobnejšie rozoberáme jednotlivé časti.

Všetky aktivity prebiehajú za finančnej podpory Mesta Čadca a Žilinského samosprávneho kraja.