Nášmu mestu chýba záchytná izba

„Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií už 13 rokov žiada o obnovu záchytných izieb na Slovensku.  Úlohou takzvaných protialkoholických záchytných izieb bolo zabezpečiť verejný poriadok a predchádzať výčinom, ktoré páchajú ľudia pod vplyvom alkoholu. Takých výtržníkov vtedy na záchytke zavreli a nechali vytriezvieť. Dnes je podľa predsedu Žilinskej sekcie Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Františeka Lineta záťaž  na nemocniciach.

„Nášmu mestu určite chýba záchytka, pretože príslušníci mestskej polície musia denne bojovať s opilcami na ulici, najmä z radov bezdomovcov, opilcami v domácnostiach pri páchaní domáceho násilia, kde agresor väčšinou  ostáva v teple domova a obete musia utekať k svojím známim. V  období  nepriaznivého počasia, najmä počas zimy musíme improvizovať, napríklad telefonicky zisťovať rodinných príslušníkov, aby si prišli pre člena rodiny, ktorý leží niekde v parku pod vplyvom alkoholu. Keď nájdeme opilca, ktorý nemá zranenia, snažíme sa ho prebrať. Ak sa nám to podarí, sám odkráča domov. Horšie je, keď sa zraní. V takom prípade voláme rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ho odvezie na centrálny príjem v nemocnici. Ak ide o opilca do 18 rokov, ktorého je potrebné detoxikovať od alkoholu, tak táto  osoba je umiestnená na lôžkové detské oddelenie nemocnice , kde je umiestnený medzi malé deti, čo je absurdné.“ hovorí  náčelník mestskej polície Čadca František Linet.

Mestskí policajti musia podľa neho pri takýchto podgurážených ľuďoch v zime po celý čas kontrolovať, aby nezamrzli. Prípadne ich odviezť niekam do tepla, lebo lekári si ich neprevezmú, ak nie sú zranení.

Zdravotnícki pracovníci sú v nemocnici zo strany opitej osoby často slovne, alebo i fyzicky ohrozovaní a napádaní – býva poškodené a zdemolované aj zdravotnícke zariadenie slúžiace v prvom rade na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Zdravotnícke zariadenia nemajú vo svojej systemizácii pracovníkov, ktorí by zabezpečovali ochranu zdravotníckych pracovníkov a majetku zdravotníckeho zariadenia – naviac, použitie obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa riadi príslušným odborným usmernením a týka sa len hospitalizovaných pacientov na psychiatrických pracoviskách s agresívnym správaním a rizikom ublíženia sebe či ostatným pacientov alebo personálu. Neexistuje zákonná opora umožňujúca zdravotníckemu pracovníkovi vykonávať spektrum represívnych činností, predovšetkým obmedzenie osobnej slobody, preto veľakrát mestskí policajti pri prevoze agresívnej osoby ako aj v nemocničnom zariadení  asistujú.