• Úvod
  • Novinky
  • Letný tábor pre najmenšie deti "Záchranárik"

Letný tábor pre najmenšie deti "Záchranárik"

Mestská polícia Čadca v spolupráci so svojím OZ Centrum prevencie mládeže  a dobrovoľníkmi klubu mládeže mestskej polície pripravili počas letných prázdnin letný vzdelávací pobyt pre deti 1. stupňa základných škôl v meste Čadca pod názvom „Záchranárik“.

V rámci programu bolo  naším cieľom formou zábavy a zážitkov naučiť deti bezpečnému správaniu sa ,zdravému životnému štýl a priblíženie samotnej prácu polície a ďalších záchranárskych zložiek, aby deti už v čo najmenšom veku si vytvárali pozitívny vzťah k týmto zložkám.

Deti sa naučili dôležité informácie o bezpečnom správaní sa na cestách, ako správne telefonovať , ako sa zachovať v nebezpečných situáciách, zahrali sa na policajného detektíva, ako ubližovanie druhých bolí, ale aj o závislosti na sladkostiach a pod. prežili týždeň plný zážitkov s ukážkami profesionálnych cvičených psíkov, ukážky práce Hasičského a záchranného zboru, dopravnej polície a  mestskej polície. Taktiež súčasťou tohto tábora je aj prvá pomoc pre najmenších za účasti profesionálnych záchranárov z Červeného kríža.

Deti počas tábora navštívili aj požiarnu zbrojnicu, vyskúšali si základný tréning malých hasičov, hľadali poklad v lese, boli vo welness centre a samozrejme stihli sme aj športové súťaže a opekačku .

Na realizáciu tohto projektu finančne prispievali rodičia detí , Mesto Čadca, OZ Centrum prevencie mládeže a sponzori.