• Úvod
  • Novinky
  • Dobrovoľníci z klubu mládeže mestskej polície sa vzdelávali na Gra...

Dobrovoľníci z klubu mládeže mestskej polície sa vzdelávali na Grand Canaria v rámci programu Erazmus+

V dňoch od 20-27.6.2018  sa štyria dobrovoľníci z klubu mládeže Mestskej polície Čadca  zúčastnili výcvikového kurzu základných zručností  zameraných na  zdravý životný štýl v práci s mládežou na ostrove Grand Canaria vo Španielsku.  Projekt sa realizoval cez program Erazmus + , ktorý spojil 30 mladých pracovníkov s mládežou zo 7  krajín EÚ ako Slovensko, Taliansko, Macedónsko ,Portugalsko, Chorvátsko, Jordánsko a Španielsko. Počas šiestich  intenzívnych dní si vymieňali skúsenosti na  témy zdravého životného štýlu ako je šport, zdravá strava a pod.  s cieľom uľahčiť pracovné a sociálne začlenenie mladých ľuďí , podporovať ich integrálny rozvoj a podporovať zdravý životný štýl. Osobitnú pozornosť odbornej prípravy venovali aj  pri riadení emócií a usmernenie a motiváciu  pre zodpovednú prácu s mládežou. Tento tréningový kurz bol zameraný aj na komunikatívnosti aj v anglickom jazyku a nadviazaniu nových vzťahov s inými krajinami.