• Úvod
  • Novinky
  • Bezpečnosť seniorov aj cez Univerzity tretieho veku

Bezpečnosť seniorov aj cez Univerzity tretieho veku

Dňa 21.9.2018 sa náčelník Mestskej polície mjr.Mgr. František Linet  zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka 2018/2019 Univerzitytretieho veku v Žiline  za účasti p. rektora Žilinskej univerzity, prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., a p. prorektora pre vzdelávanie, doc. Ing. Trunkvaltera, PhD. Súčasťou ceremoniálu bolo oceňovanie lektorov za podporu a propagáciu seniorského vzdelávania a oceňovanie dobrovoľníkov vo vzdelávaní za ich prácu pre Univerzitu tretieho veku.

V akademickom roku 2018/2019 ponúkame záujemcom z mesta Čadca a okolia možnosť prihlásiť sa na 1-ročné štúdium v module Aktívny senior a Kysucké dominanty,  a rozšíriť si tak svoje vedomosti.

Počas štúdia frekventanti absolvujú prednášky z prevencie civilizačných ochorení 21. storočia, rodinné vzťahy pod lupou , Dobrovoľníctvo ako ochrana pred podvodníkmi (bezpečnosť seniorov formou zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít), Priestupkové konanie, Elektronická komunikácia seniora (mobil, internet, ochrana osobných údajov), Probácia a mediácia pri riešení konfliktov, Riešenie problémov verzus na koho sa obrátiť (kompetencie polície, samosprávy a štátnej správy).

V prvom roku štúdium absolvovalo 30 študentov a hodnotia ho pozitívne. Spätná väzba zo strany študentov Univerzity tretieho veku jednoznačne potvrdzuje, že tento typ štúdia pre nich význam má a sú s ním spokojní.

Viac o možnosti štúdia na http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=208&ur3=0

Prajeme všetkým študentom veľa chuti do štúdia a mnoho zážitkov pri získavaní nových vedomostí.