Keď nepomáha dobré slovo ani úradné výzvy

Niektorí majitelia starých vozidiel si neplnia svoje povinnosti v zmysle zákona o odpadoch. Vrak vozidla na Ul. Hurbanovej v našom meste strpčoval život najmä obyvateľom v tejto lokalite, nakoľko nemohli využívať miesto na parkovanie a  museli sa pozerať na zdevastované auto na parkovisku. Kompetentné orgány dlhodobo, ale žiaľ  neúspešne vyzývali majiteľa vraku na jeho odstránenie  z pozemnej komunikácie.

Dňa 10.02.2017 však vrak zo sídliska konečne zmizol.  Postarala sa o to odťahová služba, ktorá na základe konania Mestskej polície  Čadca vozidlo na náklady majiteľa odviezla na vrakovisko.  Podobný osud čaká všetkých majiteľov vrakov, ktorý si nesplnia svoju povinnosť a vrak neodstránia.

Ak máte staré auto na vyradenie, musíte dodžať zákon o odpadoch. Podľa tohto zákona ak ste fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza, tak ste držiteľom starého vozidla. Ak ste držiteľom starého vozidla, teda nachádza sa u vás staré vozidlo, ktoré je odpadom, ste povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla. Môžete ho odovzdať buď osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.