Kamery opäť pomáhali odhaliť vandalov

Dňa 14.4.2017  na kamerovom systéme Mestskej polície Čadca bola zaregistrovaná osoba, ktorá na pešej zóne rukou rozbila sklo na dverách súkromnej  budovy . Na miesto bolo vyslaná okamžite hliadka, ktorá prichytila vandala Juraja C.,bytom Olešná. Menovanému bola udelená bloková pokuta za úmyselnú škodu na cudzom majetku v zmysle zákona o priestupkoch.

 

Aj  následujúci deň 15.04.2017 bola  na kamerovom systéme Mestskej polície Čadca bola zaregistrovaná osoba, ktorá na pešej zóne silno rukou udrela do skla  svetelnej reklamnej vitríny. Hliadka mestskej polície  na mieste zadržala Ladislav K., bytom Čadca. Menovanému bola udelená bloková pokuta za úmyselnú škodu na cudzom majetku v zmysle zákona o priestupkoch.